قایق کاغذی
یک قایق کاغذی که آرزوهایم را تا خدا برد...
دوشنبه 18 فروردین 1399 :: نویسنده : مونا مشتاق       

دلتنگی را باید

همچون حبه قندی

گوشه ی لپت بگذاری

تا آرام آرام در تو جاری شود

یكباره فرو بردنش

به یقین درد محض است١٥ فروردین ٩٩

مونا


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 18 فروردین 1399 :: نویسنده : مونا مشتاق       

بارها كوله را برای رهایی بسته بودم

قدم هایم كه به درگاه میرسید

دستانم كه بر چهارچوب مینشت

چیزی از اعماق چشمانم بیرون میجهید

دستم را محكم میگرفت

و میكشاندم،

... به درون

جایی كه هنوز به تو نرسیده ام!

... و فردا باز تكرار بستن رفتن و پس فرستادن


١٠ فروردین ٩٩

مونا


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 18 فروردین 1399 :: نویسنده : مونا مشتاق       

در كویر دلت بودی

شبی كه خواب دریا شدنت را دیدم

موج شدم و بر شانه ات سوار

خروش كردی و مرا در خود بلعیدی

شدی آن ساحلی كه نداشتم

چشمه شدم همانی كه میخواستی


٩ دی ٩٨

مونا


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 18 فروردین 1399 :: نویسنده : مونا مشتاق       

پلك  كه فرو می آورم 

در خاطرم جان میشوی


١٠ دی ٩٨

مونا


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 18 فروردین 1399 :: نویسنده : مونا مشتاق       

از لابلای كدام دم عمیق شدی در من

كه با هر بازدمی عطر تو میپیجد؟


٢٢ آذر ٩٨

مونا

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 18 فروردین 1399 :: نویسنده : مونا مشتاق       

به دمت غنچه میشكفد

و به بازدمت 

بهار میدمد


٢٢ آذر ٩٨

مونا


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 18 فروردین 1399 :: نویسنده : مونا مشتاق       

انسان اگر من باشم

دل اگر من داشته باشم

وای به حال آدمیت

های به روز عاشقیت!


٢٢ آذر ٩٨

مونا


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 18 فروردین 1399 :: نویسنده : مونا مشتاق       

جا مانده ز دنیا بودم

رها شده از زندگی

آمدم رد بویت را گرفتم

به چراغی رسیدم

همانجا با امنیت نور ایستادم

با كوله باری سنگین تر از سخت

كه زندگی یا مرگ بیاید مرا با خود ببرد

نه زندگی آمد و نه مرگ

تو آمدی 

كه به دمی حیات باشی و به دمی 

ممات

آنقدر ایستادتا در خیالم به آسودگی برسم

صبح شود و بیدار شوم٢٧ مهر ٩٨

مونا


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 18 فروردین 1399 :: نویسنده : مونا مشتاق       

در من با اصالت آذری زنی كورد نشسته است كه عاشق گیلان است

بهارنارنج شیراز را بوییده ، در فكر دیدن خراسان است و آرزوی رفتن به دَرَك را دارد

جایی كه بیایان به دریا میرسد...!


بهمن ٩٧

مونا


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 18 فروردین 1399 :: نویسنده : مونا مشتاق       

دلتنگی،

بیماری لاعلاجی بود

مه هیچ گاه درمان نشد٨ مهر ٩٨

مونا


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 18 فروردین 1399 :: نویسنده : مونا مشتاق       

در سرنوشتم مقدر شده بود:

"روزی كه انتظارش را ندارد"

و از آنجا كه هر روز را منتظرت بودم،

تو هیچگاه نیامدی!


٢٤ شهریور ٩٨

مونا


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 18 فروردین 1399 :: نویسنده : مونا مشتاق       

بی روی تو امید، جهانی دگر است!


٣١ /٥ /٩٨

مونا


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 18 فروردین 1399 :: نویسنده : مونا مشتاق       

بمان!...

... كه بی تو عذابی است

سپیده دم ها را!


١٧ شهریور ٩٨

مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 18 فروردین 1399 :: نویسنده : مونا مشتاق       

غمگینم و ...

در جهان

به غیر از تو تمنایی نیست


١٧ شهریور ٩٨

مونا


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 18 فروردین 1399 :: نویسنده : مونا مشتاق       

توی خواب واقعیت

یكبار دیگه دیدمت 

چشمت كه به چشمم افتاد ،

برای همیشه تر رفتی!


٣:٤٩

١٤ شهریور ٩٨

مونا


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 18 فروردین 1399 :: نویسنده : مونا مشتاق       

از تعلقات جهان

خودم را كنار میگذارم

و مابقی را چشم میپوشم

گوشم اما همه را میشنود


٣١ مرداد ٩٨

مونا


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 18 فروردین 1399 :: نویسنده : مونا مشتاق       

در رشته زلف من پریشانیهاست١٤ مرداد ٩٨

مونا


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 18 فروردین 1399 :: نویسنده : مونا مشتاق       

فرقی نمیكند كجا باشم

فرقی نمیكند كجا باشی

هر جا و هركجا

تنها، میان جمع

دلتنگ میشوم

دوری و تا ابد

دلتنگ میشوم


١١ مرداد ٩٨

مونا

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 18 فروردین 1399 :: نویسنده : مونا مشتاق       

ای بی خبر ز حال خرابم 

چگونه ای؟

یادت بخیر با غم هر روزه ات

چگونه ای؟

كابوس رفتنت تعبیر هر شب است

با حسرت به خواب رفتنت چگونه ای؟٤ مرداد ٩٨

مونا


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 18 تیر 1398 :: نویسنده : مونا مشتاق       

خواهم كه خار شوی

عمیق،

درچشم من

باشد كه تا ابد

در انتهای عمق و جودم

شبها كه پلك می گسترانیم

تنها شویم

 

 

١٦تیر٩٨

مونا

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 18 تیر 1398 :: نویسنده : مونا مشتاق       

عاقبت خاك خواهم شد

دست در گردن باد

آن روز كه رها می شوی در حیات

نسیم می شوم بر گیسوانت

بر آن خرمنهای طلایی پیچاپچ

رقص خواهم كرد

آواز خواهم خواند

و در گوشت زمزمه خواهم شد

و تو تنها دلتنگ خواهی شد

دلتنگ خاطراتی كه نساخته ایم

و فرصتی كه نداشته ایم

من می آیم

آرام در شمایلی از وزش بادی ملایم

سرمه میشوم ب رچشمانت

می مانم وسخت درآغوش میكشمت

دلت كه تنگ شد،

با اولین اشك سرازیر میشوم!

 

 

١٦تیر٩٨

مونا

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 18 تیر 1398 :: نویسنده : مونا مشتاق       

دل برده ام ز تو

از یاد رفته ام!

 

1٦تیر٩٨

مونا

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 18 تیر 1398 :: نویسنده : مونا مشتاق       

دنیا رسم عجیبی داشت

عاشق آن بود كه به هم برساندمان

اما صلاح نمیدانست

مصلحت پیشه كرد

طفلی یتیم را

از آغوش محبتی ترساند

تا به لوای امنیت برساند

رسم دنیا عجیب بود

و

نمیدانم چرا نمیدانست

امنیتی كه محبت می آورد 

از محبتی كه امنیت می آورد،

بالاتر است!

 

١٦تیر٩٨

مونا

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 18 تیر 1398 :: نویسنده : مونا مشتاق       

دل به تو باختم

خودم را بردم!

 

١٣فروردین٩٨

مونا

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 18 تیر 1398 :: نویسنده : مونا مشتاق       

در من با اصالت آذری زنی كورد نشسته است كه عاشق گیلان است

بهار نارنج شیراز را بوییده، درفكر دیدن خراسان است و آرزوی رفتن به دَرَك را دارد

جایی كه بیایان به دریا میرسد!

 

بهمن٩٧

مونا

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 18 تیر 1398 :: نویسنده : مونا مشتاق       

سلام چه دلتنگتم امروز

كاش بودی

و...،

بودم!

 

بهمن ٩٧

 

مونا

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 18 تیر 1398 :: نویسنده : مونا مشتاق       

آن روز

كه آمدیم

یك اتفاق افتاد

ما به هم نگاه كردیم

اما هم را ندیدیم

به هم لبخند زدیم

اما هم راشاد نكردیم

با هم دوست شدیم

بی آنكه بدانیم

دلمان درجایی مشترك از ما جدا شدند

بی آنكه بفهمیم

من بودم كه تو رفتی

و نمیدانستم رفتنم در حضور تو بود

هیچ را نفهمیدیم

هیچ از هیچ

دلمان پیش هم ماندند

خودمان نه!

چیزی كه خوب فهمیدیم،

ازدست رفتن بود!

 

٢٥بهمن٩٧

مونا

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 18 تیر 1398 :: نویسنده : مونا مشتاق       

وعده ما باشد

كه عاشق هم باشیم

كمی بیشترازقبل

هر روز و هر روز

كه عشق آیینمان باشد

كه شورآیینه مان باشد

كه یادمان نرود

كه وفا كنیم برعهد

كه یادمان باشد

كه نبریم از یاد

كه عهد یكطرفه نیست

 

٢٢دی٩٧

مونا

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 18 تیر 1398 :: نویسنده : مونا مشتاق       

زنده را مرگ آرزو و

مرده را حیات

این بین

من عجیب

مرگ را زندگی می كنم

 

 

١٦دی٩٧

مونا

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 18 تیر 1398 :: نویسنده : مونا مشتاق       

در آرزوی هرچه باید مرد،

در آرزوی مرگ،

ناچار

باید زندگی كرد!

 

 

١٦دی٩٧

مونا


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 75 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
 
درباره وبلاگ

گاهی...شاید...نباید...یا...باید! می شود ... نمی شود...میخواهم...نمیخواهم ! من... تو...او...ما...شما...ایشان...!
خوب جسارت بود حرفها را بر کاغذی نوشتن قایقین! چه کس با من همسفر خواهد بود خوب میشناسمش... ، خودم ! برایم دست تکان دهید که سلامتان را به خدا خواهم رساند!!!
مدیر وبلاگ : مونا مشتاق
موضوعات
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات