تبلیغات
قایق کاغذی
 
قایق کاغذی
یک قایق کاغذی که آرزوهایم را تا خدا برد...
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : مونا مشتاق       
آیدا!
آیدا؟؟؟
.
.
.
آیدای زیبای من
عزیزترین دلتنگی ممكنم
كجا مانده بودی؟
میان شاخ و برگ كدام درخت گمت كرده بودم؟
كدام باد از غربین ترین جایی كه آخرین بار ملاقاتت كردم به شرقین ترین دیار ممكن رساندت؟
در كدام آتش فراموش كرده ام خاكستر شده بودی؟
آیدا!
بی تو در دنیایم نبودم
و در دنیایشان سكون نداشتم
بی من چگونه بوده ای ؟
هیچ خواب مرا دیدی؟
گمان كرده بوده همیشه را رفته ای!
بگو خواب نمیبینم كه بازگشته ای!؟
بگو كه خواهی ماند
مانند قبل
همچون گذشته
دستت را بیاندازی دور گردنم
موهایم را ببافی
از پیچ و تاب موهایم بالا بروی 
و در گوشم آرام دلتنگی را زمزمه كنی!

٩ اردیبهشت ٩٧
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : مونا مشتاق       
من خواب دیده ام
در قبرستانی آرام و سرسبز
مرا بردند
و در پای كهنسال ترین كاج ممكنی كه بود
دستم را در دست ریشه های باد گذاشتند
تو آمدی
با سطلی پر ز آب در دست
كه برویانیم
كه 
كه دیر شده بود
و خاكسترم در هوا 
نغمه آزادی میخواند
آب را بگذار همانجا
كاج كهنسال كمی خسته است


٨اودیبهشت ٩٧
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 :: نویسنده : مونا مشتاق       
دنبال تو بودم
كه خودم از ته و اعماق صدایم كردم
آنكه بوده است و دگر نیست
نبوده است و لیك هست!


٨ اردیبهشت ٩٧
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 12 فروردین 1397 :: نویسنده : مونا مشتاق       
برای من
كه شروع میشدم ز خودم
گذر ز سوی خودم
مسلكی است
در دیدن
نظاره میكنم و ناظرم به اصل خودم
سكوت نوش كنم
بهر خویش كاویدن


٧ فروردین ٩٧
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 12 فروردین 1397 :: نویسنده : مونا مشتاق       
تو ،
لعنتی ترین
ماضی بعیدی بوده ای
كه هر مضارعی
اگر هم میخواست
نمیرسید


٩ فروردین ٩٦
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 12 فروردین 1397 :: نویسنده : مونا مشتاق       
تو ،
لعنتی ترین
ماضی بعیدی بوده ای
كه هر مضارعی
اگر هم میخواست
نمیرسید


٩ فروردین ٩٦
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 12 فروردین 1397 :: نویسنده : مونا مشتاق       
اگرچه دل ببرید و دل و از دلم بركند
من از خیال جمالش نگاه برنكنم


٧ فروردین ٩٧
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 12 فروردین 1397 :: نویسنده : مونا مشتاق       
تو در چشمان من بخواب
جهان آرام میشود در تو


٧ فروردین ٩٧
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 12 فروردین 1397 :: نویسنده : مونا مشتاق       
تو در چشمان من بخواب
جهان آرام میشود در تو


٧ فروردین ٩٧
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 3 فروردین 1397 :: نویسنده : مونا مشتاق       
برایت نوشتم
كه بخوانی و بدانی
كه دیرتر نشود
كه تمام نشده
بی گفتنت نروم
كه دلم را راضی نكرده نگذرم
تو مرا خواندی یا نه
نمیدانم!
من دین نداشته ام را ادا كردم
بی آنكه بخواهی
و بی آنكه بدانی
برای گرفتن دستم
خودم را در اقیانوسی آتشین رها كردم
كه تلاطم بكوبدم به دیوار
پرتم كند از بالا
كه آتش مقدست را در آتشكده وجودم
برای هزاران سال دیگر
زنده نگه دارم

٢ فروردین ٩٧
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 3 فروردین 1397 :: نویسنده : مونا مشتاق       
در دلم 
چزی باید كه نمیمیرد
و چیزی نباید
كه مرده است
چند جان داری
كه هر روز در دلم سقوط میكنی و
باز میمانی٢ فروردین ٩٧
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 3 فروردین 1397 :: نویسنده : مونا مشتاق       
برایم نوشت:
"آرام باشی و شاد"
اولین قطره از اینجا آمد
آرام باشم و
.... شاد!


٢٩ اسفند ٩٦
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 3 فروردین 1397 :: نویسنده : مونا مشتاق       
همه ی دردها از انتظار می آید
حتما برای من...
دردهایم محصول انتظارند
بس كه انتظار كشیده ام
و بس كه از انتظار دست كشیده ام
راهی ندارم
درد پایانی ندارد
منتظرم مانده است
شاید بجای تو!


٢٨ اسفند ٩٦
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 27 اسفند 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       
شبها كه تب میكنم
دستش را فرو میكند میان افكارم
دست مشت شده اش را از میان سینه ام میكشد بیرون
باز میكند جلوی چشمانم
بندها دا گسسته است
آرام میشوم و ...
میخوابم
تا تكرار فردا!


٢٦ اسفند ٩٦
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 27 اسفند 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       
من دردم
بیا درمانم باش
خروشم
خاموشم باشم
متلاطمم
آرامم باش
باش اگر می توانی
اگر خواستی
اگر دیدی

٢٦ اسفند٩٦
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 27 اسفند 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       
آدمها شبیه حرفهایشان نیستند
در اولین ایستگاه صلواتی
گوشهایم را جا خواهم گذاشت!


٢٦ اسفند ٩٦
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 اسفند 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       
ما ز بیش و كم
ز بیش  و كم 
بریده ایم٢٤ اسفند ٩٦
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 اسفند 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       
چهارشنبه سوری امسال
از آن من است
كه میسوزم و 
نمیسوزانم!

٢٢ اسلند ٩٦
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 اسفند 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       
من یك جایی تمام شده ام
میان تو!
تمام شدنی كه وجود دارد
تمام شدنی كه لبریز است
تمام شدنی كه تمامی ندارد
از كجا میجوشم كه به انتها نمیرسم؟
از كجا می ایم كه كسی نمیشناسدم؟
از كجا شروع شده ام كه نمیشنوندم؟
من تمام سوالهایم را
از جوابهایت خواهم نوشت
مرا بسرا
مرا بنگار
مرا بشنو
بعد خاطره ام را با صدایی رسا برایم بخوان
تا خودم را
از میان تو پیدا كنم!

١٩ اسفند ٩٦
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 اسفند 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       
سال تمام میشود
میرود بار دیگر 
كه دورتر شویم
كه كوه تر شویم
كه دستانمان برای نرسیدن كوتاه شود
كه جاذبه بیشتر بكشدمان پایین
اسفند میرود
چمدانم را بسته ام
شبها نمیخوابم
مبادا برود
تمام شود
 و مرا تمام نكند!

٢١ اسفند ٩٦
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 اسفند 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       
كجا ستاره شده ای
كدام آسمان؟
میگویند آسمان همه جا یكی است
اما باور ندارم
در آسمان من ندرخشیده ای!


٢١ اسفند٩٦
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 اسفند 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       
میان توكل نشسته ام
بلند نمیشوم 
تفیضت را منتظرم
هرچند 
گردنم چندی است درد را ودیعه آورده
اما میكشم به دوش
تا به سر آیم

١٩ اسفند ٩٦
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 اسفند 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       
خواب ماندم و ...
...تو را در خواب دیدم
وای اگر رفته بودم
وای!
وعده هایت را در خواب میگذاری!
كاش كمی تعبیر شوی
وای اگر رفته بودم؟!؟!؟؟
وای از آن آغوش
وای از آن لبخند!


١٧ اسفند ٩٦
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 اسفند 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       
دلا نفهم!
نفهمیدمت دوای من است!


١٤ اسفند 96
مونا
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 30 بهمن 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       

آنكه بودم عاشقت بود

آنكه نبودم عاشقش!

 

٢٩ بهمن ٩٦

 مونا

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 30 بهمن 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       

به خط نرسیدی كه خودت باشی

و خودت مانی

از خط رد شدم و بیخود شدم!

 

٢٩ بهمن ٩٦

مونا

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 30 بهمن 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       

دستم را دراز كردم بگیری مرا

كه از خودم رها نشوم

كه از خودم جدا نیفتم

دستت را پس كشیدی

كه مبادا خودت را

از میان انگشتانت

به باد دهی!

 

 

٢٩ بهمن ٩٦

مونا

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 30 بهمن 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       

بهمن تمام میشود

و من تمام نمیشود

یك روز دیگر می ایستم

درست در همانجایی كه هرگز نرسیده ام

خسته بشوم

مینشینم

روی صندلی كه هرگز ساخته نشده است

اما تو بیا

اگرچه هیچ گاه نیامده ای

به وقتش

به روزش

به ساعتش!

 

 

٢٩ بهمن ٩٦

مونا

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 25 بهمن 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       

گفتند كه از راه یمین می آیی

من زاده شدم ،نام یسارم كردند

گفتند كه از مشرقی و میمانی

از مغرب لامكان برون میجستم

گفتند که مست باده و می جویی

با آب پیاده ره گذر میکردم

گفتند که نام تو همه درمان است

از دیدن روی خود تب میکردم

گفتند طلب نکرده سیمرغ شدی

من غاز ندیده محجور شدم

 

 

٢٤ بهمن ٩٦

مونا


 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 25 بهمن 1396 :: نویسنده : مونا مشتاق       

آن رشته متصل ز زلف را بردند

ایمان و قرار را با هم بردند

من تا به خودم رسم خودم را بردند

دستت نرسید دلم را بردند

گفتم بنشیم كه تو شاید آیی

ایمان و قرار و رشته را باز آری

ایمان و قرار و رشته از دست برفت

دل چون نرسید عقل هم آخر برفت

گفتند که زلف پر ز پیچ و تاب است

ایمان و قرار کشک و آب و کاه است

دل بی دل و و دهلوی کمی در کار است

از خود بی خودی کمی کم از اعجاز است

 

 

٢٤ بهمن ٩٦

مونا

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 73 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
 
درباره وبلاگ

گاهی...شاید...نباید...یا...باید! می شود ... نمی شود...میخواهم...نمیخواهم ! من... تو...او...ما...شما...ایشان...!
خوب جسارت بود حرفها را بر کاغذی نوشتن قایقین! چه کس با من همسفر خواهد بود خوب میشناسمش... ، خودم ! برایم دست تکان دهید که سلامتان را به خدا خواهم رساند!!!
مدیر وبلاگ : مونا مشتاق
موضوعات
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :